Aktuelt

Har du krav på gratis skoleskyss?

Privatister våren 2022

Last ned eksamensmalen til PC

Kom og jobb hos oss

Vi har flere ledige stillinger med oppstart i august 2022.

Søknadsfrist for voksne søkere er 1. mars

Har du tatt eksamen som privatist høsten 2021?

PREKVALIFISERING TIL DESENTRALISERT SYKEPLEIERUTDANNING

Søknadsfristen er 20. jan. 2022. Trykk her for å søke.

Skoleskyss

Har du rett til skoleskyss? Du finner informasjon om det her. Søknadsfrist 2. august.

Bedriftsmodellen - en god vei til fagbrev

Bedriftsmodellen ble utviklet og igangsatt i Nord-Troms for å gi elever mulighet til å ta fagbrev på områder skolen ikke har ordinært tilbud om.  Da får elvene fullverdig opplæring uten å måtte flytte ut av regionen i utdanningsløpet.  Dette matches i modellen opp mot lærebedrifter som har behov for en eller flere fagfolk.

Videregående opplæring for voksne Nord-Troms videregående skole

Videregående opplæring for voksne Nord-Troms videregående skole Ta utdanning mens du er i jobb!

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen

Skolen skal i uke 5 til 7 gjennomføre Ungdataundersøkelse blant alle elever under 20 år. Det er frivillig å delta.