Rett til et trygt skolemiljø

Du har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Du kan si ifra om at du selv, eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen.

Slik melder du fra:

Si ifra på skolen først. Snakk gjerne med en kontaktlærer, eller noen som jobber med elevtjenester, men nøl heller ikke med å kontakte rektor. Du kan si ifra til en som jobber på skolen muntlig, på telefonen eller på e-post.

Du kan også ta kontakt med mobbeombudet i Troms hvis du lurer på noe eller opplever noe vanskelig.

Kontakt mobbeombudet i Troms

Si ifra til statsforvalteren i Troms hvis du mener at skolen ikke gir deg den hjelpen du trenger. Det bør helst gå en uke fra du sa ifra til skolen før du kontakter statsforvalteren. 

Skjema for å melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø til statforvalteren. 

Alle som arbeider på skolen har plikt til å bidra til skolemiljøet

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak slik at du får det trygt og godt på skolen. Både elever og ansatte må gjøre det de kan for at skolemiljøet skal være godt, men de som jobber på skolen har plikt til å bidra til at du har det trygt og godt på skolen. Det betyr at hvis en voksen på skolen vet eller tror at en elev blir mobbet, plaget eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke hva som har skjedd

Mer informasjon