Aktuelt

Informasjon om sommerstengt, vitnemål, inntak mm

Skolen er stengt uke 29 tom uke 31. Her har vi samlet svar på noen av spørsmålene som dukker opp i løpet av sommeren. 

Kvenfolkets dag

Markering av kvenfolkets dag fredag 15.mars  Halti har invitert Nord-Troms vgs til markering av kvenfolkets dag fredag 15.mars i deres lokaler på Halti. I løpet av 2 timer skal vi innom flere stasjoner som til sammen kan gi oss en opplevelse av den kvenske kulturen - både i fortid, nåtid og framtid. De ulike stasjonene klassene skal besøke:             NTVGS blir delt inn i to puljer Pulje 1:          Kl. 08:40-10:50 Halti – Kl. 11:10 Lunsj NTVGS kantina Pulje 2:          Kl. 10:30 Lunsj NTVGS kantina – kl. 11:10-13:20 Halti De vil være ordinær timeplan før/etter opplegget på Halti. Dette gjelder ikke elever fra skolested Skjervøy som vil trenge tid til reise imellom. Dagen avsluttes for alle ansatte med foredrag i Halti kulltursal kl. 14:00-15:30 av Pål Vegard Eriksen med tema vår kvenske historie, vårt tre stammers møte.

PLIVO-øvelse torsdag 7. og 14. mars

Bakgrunn:   Politiet har kontaktet skolen om å stille med lokale til en PLIVO-øvelse hvor politi, brann og ambulanse øver på å håndtere pågående livstruende voldssituasjoner.  Bakgrunnen for forespørselen er at vekslingsklassene har vært markører ved tidligere PLIVO-øvelser, og etablert et samarbeid med nødetatene. Elever på veksling er også i år forespurt om å være markører i øvelsen, og det er frivillig om disse deltar eller ikke.     Hva kommer til å skje?   Nødetatene kommer til å bruke hovedinngangen og kantineområdet, gymsalen og kjelleren. Resten av skolebygget blir skjermet, og daglig drift vil ikke bli mer berørt enn nødvendig. Greit å snakke med elevene om at øvelsen ikke er noe å ta bilder av – fordi det er nødetatene som øver.   Området inne på skolen vil bli fysisk avsperret. Kroppsøvingstimer og idrettsfag vil måtte foregå utendørs disse datoene på grunn av bruk av gymsal til øvelse.   Det vil bli aktivitet med utrykningskjøretøy foran hovedinngangen som vil være stengt av for elever og ansatte. Politiet setter opp skilt om pågående øvelse ved E6. Det vil bli noe lyder i perioder som elever med traumer fra krig el. voldssituasjoner kan reagere på.    Praktisk info, kantinedrift:   Kantina på begge øvelsesdagene blir åpent fram til grøtpausens slutt ca. 09:30, stengt mellom denne og til lunsj. Kantina er åpen for alle i lunsjtider, men stenges igjen etter klokka 12:15. (Og biljardbordet og bordtennisbordet er åpenbart stengt.) 

Markering av samefolkets dag 6. februar

Programmet for samefolkets dag 6. februar er klart. Dagen markeres med samme program på begge skolestedene. 

Aktiver elevkonto for Troms fylke

Alle elever må aktivere ny brukerkonto for Troms fylke så snart som mulig. Her får du oppskriften på hvordan det skal gjøres. 

Åpen skole på Skjervøy

Tirsdag 30. januar kl. 18-21 blir det åpen skole på Skjervøy! Vi lager PIZZA ilag – spiser og koser oss😊 Håper at DU kommer

Vi er klare for yrkes- og utdanningsmessen 2024

Torsdag 25. januar møter du oss på Nord-Troms vgs avd. Storslett og Nordreisa idrettshall sammen med mange andre bedrifter, virksomheter og utdanningsinstitusjoner. 

Åpen skole på Skjervøy

Torsdag 23.november kl. 18.00 – 21.00 blir det åpen skole med juleverksted på avdeling Skjervøy. DU er hjertelig velkommen!  

Elevundersøkelsen 2023 - Informasjon til elever, kontaktpersoner og lærere

Er du fornøyd med skolehverdagen? Er det ting som kunne vært bedre? Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse hvor elever kan si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og er obligatorisk for elever på Vg1.

Foreldremøte på Storslett 26. oktober

Hjertelig velkommen til foreldremøte på Storslett torsdag 26. oktober, kl. 16. Vi spanderer middag og du får møte kontaktlærere og faglærere.