Kontaktinformasjon

Epost: nordtroms.vgs@tromsfylke.no

Telefon: 77 78 70 00 (Nordreisa) / 77 78 70 50 (Skjervøy) 

Åpningstid: Hverdager 08:00 - 15:30

Skolens ledelse og ansatte

Postadresse

Postadresse Nordreisa 
Postboks 293, 9156 Storslett 

Postadresse Skjervøy 
Postboks 250, 9189 Skjervøy

Besøksadresse

Nordreisa: 
Hovedvegen 18 
Storslett 

Skjervøy: 
Industriveien 2 
9180 Skjervøy

Fakturaadresse

Alle leverandører må sende elektronisk faktura (EHF). Elektronisk fakturaadresse (organisasjonsnummer) er 930 068 128. Fakturaer merkes med referanse 10420.

Troms fylkeskommune 
Nord-Troms videregående skole 
Postboks 6600 
9296 Tromsø

Send oss faktura

Annet

Spørsmål om inntak til videregående skole? Finn kontaktinformasjon her.

Kontakte Troms fylkeskommune? Finn kontaktinformasjon her

Ansatte i Troms fylkeskommune