Nordnorsk skilinje

Om Nordnorsk skilinje NNS 

Landslinje     

Nord-Troms videregående skole – nordnorsk skilinje (NNS)– er en landslinje for langrenn og skiskyting, og er et av Norges skiforbunds fem offisielle skigymnas.  

NNS tilbyr to ulike utdanningsmuligheter: 

SKI: 4-årig studieforberedende utdanningsprogram. Elevene har trening gjennom fagene Toppidrett og kroppsøving vg1-vg3. På vg4 har elevene færre fag som gjør at det er rom for trening i skoletiden. Alle øktene vg1-vg4 er felles.  

ELEKTRO/SKI: Elever søker seg inn på yrkesfaglig utdanningsprogram elektro og får samme treningstilbud som i SKI-tilbudet på vg1 og vg2. For videre tilbud på vg3 og vg4 vil vi sammen med eleven utarbeide et helhetlig tilbud – alt ettersom om elev velger læretid eller påbygging.   

Eleven har rett til å søke uansett hvor i landet man bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak. 

 

Sportslig opplegg 

Tilbudet gjennom Nordnorsk skilinje er et helhetlig treningstilbud både gjennom skolefag og opplegg utenfor skoletid. Nordnorsk skilinje ved Nord-Troms videregående skole er en offentlig skole, og skoletilbudet er derfor gratis. Tilbudet knyttet til trening i fritiden – organisert gjennom idrettsklubben Nordreisa IL- som treningssamlinger og konkurranser - vil ha påmeldingsavgift.  

 

Trening i skoletiden 

Treningsøktene på skolen skjer i fagene toppidrett (140 årstimer) og kroppsøving (56 årstimer) og har obligatorisk oppmøte. Trening i skoletiden er fordelt på tirsdag, onsdag og torsdag. Øktene planlegges ut ifra læreplanmål. Eleven vil få oppfølging i henhold til Opplæringsloven og vurderingsforskriften i disse fagene – da som fagsamtaler, underveisvurdering og standpunktkarakter. Eleven kan også bli trukket opp i eksamen i disse fagene. Skoledelen av skilinjetilbudet bruker Visma Inschool (VIS) for formell plattform for opplæringen. Her registreres oppmøte, fagsamtaler, termin- og standpunktkarakter. Den pedagogiske planen for fagene toppidrett og kroppsøving og underveisvurdering skjer i læringsplattformen Teams.  

I skoletiden er alle elever forsikret gjennom skolen.  

  

Opplegg utenfor skoletid 

All trenings- og konkurranseaktivitet utenfor skoletid er inntil videre organisert gjennom idrettslaget Nordreisa IL eller skikretsen. I uka er dette som treningsøkter mandags kveld og etter skoletid fredag. Noen ganger også som økter i helga. I tillegg tilbyr klubben flere treningssamlingsdøgn og opplegg knyttet til konkurranser i Troms og Finnmark skikrets. Utøveren melder seg på til disse gjennom Isonen – som er en plattform under Skiforbundet. Tilbud gjennom idrettsklubben, kretsen er valgfritt. Utøver betaler ved påmelding.  

Ved deltakelse på treningssamlinger og konkurranser som medfører skolefravær, må eleven legge inn fraværet i VIS og få denne godkjent før deltakelse. Dette følges opp av avdelingsleder. NNS er opptatt av at eleven skal kunne utvikle seg i skolefagene OG kunne delta på treningssamlinger og konkurranser. Men i fraværet er eleven selv ansvarlig for sin opplæring. Dette vil kreve at eleven lærer seg å planlegge både skole og idrett slik at hen mestrer begge deler. Dersom en elev ønsker å delta på alle treningssamlingsdøgn og Norgescup- konkurranser, kan det reelle skolefraværet blir på over 20 dager i løpet av et skoleår.  

 

Sesongplan 2024-25 NNS Ikke aktiv ennå (kommer snart)

Invitasjon og påmelding til treningssamling 15.-18. august

Gjennom idrettslaget Nordreisa IL, tilbys det transport og smøre service til konkurranser i Troms- og Finnmark skikrets. I krets renn og lokale renn tilbys skismøring for kroner 200,- per skipar.  Dette bestiller eleven i Isonen.  

Skismøring i forbindelse med Norgescup og nasjonale renn foregår i regi av kretsene og eleven faktureres via sine respektive klubber. 

Dersom eleven benytter seg av det totale tilbudet av treningssamlinger, konkurranser, transport og skismøring gjennom en hel sesong, vil elevens utgifter komme på rundt kr 10 000.  

 

Reiseforsikring 

Påmelding til samlinger og reise til skirenn er bindende påmelding og betales ved påmelding. Vi anbefaler derfor at utøveren har reiseforsikring. Hvis man blir syk og forhindret fra å delta etter at påmeldingsfristen er utløpt, er reiseforsikring i kombinasjon med en eventuell legeattest den eneste måten å få refundert påmeldingsavgiften. 

 

Trenerutdannelse 

I løpet av skoleårene ved skilinja vil utøverne få mulighet til å ta Norges skiforbunds Trener 1 utdannelse. Dette blir en del av faget toppidrett. 

  

Krav og forventninger til søkere 

Gjennom skoletilbudet og treningstilbudet i fritiden, får elever ved Nordnorsk skilinje en unikt tett oppfølging av våre trenere. Målet er alltid at hver og en skal få utvikle seg som langrennsløper og skiskytter. Tiden trenerne og utøverne bruker sammen er helt avgjørende i dette.  

Vi vil at vårt langrenns- og skiskytingstilbud skal være for deg som har en indre glød for å bli en bedre utøver. Du rett og slett elsker å trene og bør ha en målsetting som går på å gjøre det best mulig ut fra egne forutsetninger i regionale eller kretsrenn, og nasjonale renn. Med dette som utgangspunkt får du veiledning i alle sider i det å være en idrettsutøver. Noen av våre utøvere når helt til høyt internasjonalt nivå som seniorløper. Andre etablerer seg på høyt nasjonalt nivå. Og mange opplever vekst og utvikling i årene som juniorløper. De aller fleste fra NNS får et livslangt kjærlighetsforhold til idretten, og blir viktige bidragsytere som ledere, trenere og foreldre innen idretten.  

Utstyrskrav 
Ski- og rulleskiutstyr til øktene må du stille med selv.  

Hjelm og gul refleksvest er påkrevd på alle rulleskiøkter. 

 

Treningsfasiliteter 

 • Skianlegget Saga skistadion – med kunstsnøproduksjon og daglig nykjørte skispor 
 • Treningsrom med manualer og tredemøller 
 • Gymsal for basisøkter 
 • Rulleskimølle 
 • En fantastisk natur for ulike kvalitetsøkter - både sommer som vinter 

 

Kommunikasjonskanaler 

 • Hjemmesiden Nord-Troms videregående skole 
 • Visma Inschool. Skolens formelle plattform som dokumenterer elevens skolegang. Karakterer, fravær, klager, etc. Kommunikasjon mellom skole og hjem 
 • Teams. Digital plattform for læring i alle fag. Her ligger årsplanene, opplæringsmateriell, etc 
 • Isonen – påmeldinger til treningssamlinger, transport til/fra konkurranser 
 • Transponder. SMS-tjeneste som skolen bruker ved særskilte hendelser 
 • Facebook – kun som markedsføringskanal for vårt tilbud ved å vise ulike treningsøkter og andre hendelser 

 

Hvordan søke vårt langrennstilbud? 

Først og fremst – ta kontakt med oss på NNS, ta en prat med oss på skirenn, bli med på hospiteringssamlinger – og bli kjent med miljøet hos oss.  

Du søker på www.vigo.no

  

Vårt team: 

Tine Klevstad – rektor og avdelingsleder  

Øystein Ånesen – trener langrenn 

Amund Thomassen – trener skiskyting 

Trude Stensæter – trener langrenn (permisjon til februar 2025) 

Karl-Gunnar Skjønsfjell (permisjon til august 2025) 

Lilli Mari Ofstad – vikar trener langrenn 

Sondre Tysseland – vikar trener langrenn 

 

Hvorfor velge Nord-Troms videregående skole?

Nord-Troms videregående skole er en kombinert videregående skole, med engasjerte lærere, et inkluderende miljø og et variert utdanningstilbud.

På våre to skolesteder lokalisert på Storslett og på Skjervøy, tilbyr vi et bredt fagutvalg, og vi rekrutterer elever fra hele Nord-Troms. Enkelte utdanningsprogram, særlig naturbruk og landslinjen for ski, rekrutterer mange elever fra andre regioner. Skolen på Skjervøy har full gjennomføring og samlokalisering med både Newton-rom, visningssenter – og snart næringshage, som skaper spennende muligheter for egen virksomhet. Nord-Troms videregående skole er ressursskole for samisk og tilbyr undervisning i finsk.