Elevundersøkelsen 2023 - Informasjon til elever, kontaktpersoner og lærere

Er du fornøyd med skolehverdagen? Er det ting som kunne vært bedre? Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse hvor elever kan si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og er obligatorisk for elever på Vg1.

Elevundersøkelsen er en gylden mulighet til å si ifra, både om hva som er bra og ikke så bra på skolen. Ved å svare på undersøkelsen kan du påvirke skolen til å bli bedre. Undersøkelsen er anonym.

Hvert år gjennomføres elevundersøkelsen ved alle landets skoler. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Undersøkelsen er anonym. Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen.  I tillegg er de svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar. Les mer om personopplysninger i Elevundersøkelsen

Det vil bli satt av tid i klassene til å gjennomføre elevundersøkelsen. Passord får du av kontaktlærer.  

Svar på elevundersøkelsen

Logg inn - elev 

Du kan velge språk etter innlogging. Følgende språk er tilgjengelig

  • norsk (bokmål og nynorsk)
  • nordsamisk
  • engelsk
  • arabisk
  • tigrinja
  • dari

Det er også mulig å få lest opp spørsmål, svaralternativer og infotekster på bokmål, nynorsk, nordsamisk, engelsk og arabisk.

Informasjon på flere språk

Tema og spørsmål i elevundersøkelsen