Foreldremøte på Storslett 26. oktober

Hjertelig velkommen til foreldremøte på Storslett torsdag 26. oktober, kl. 16. Vi spanderer middag og du får møte kontaktlærere og faglærere.

Skoleåret er godt i gang og vi gleder oss til å ta imot foreldre og foresatte til foreldremøte. Elever er også velkommen.  

Foreldremøtet gir anledning til å møte og snakke med kontaktlærer for klassen og alle faglærere. Det vil bli servert et varmt måltid. 

Vi inviterer også eleven til å være med sine foresatte, dersom det er ønskelig med en samtale med lærer, elev og foresatte. Jf. forskrift til opplæringslova §3-7 har foreldre til ikke myndige elever på VG1 og VG2 rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider daglig både faglig og sosialt, og om eleven sin kompetanse og utvikling i faga.

Tidspunkt: Torsdag 26. oktober, kl. 16.00-19.00

Sted: Skolested Storslett, Hovedvegen 18

Program:

16.00 Varmmat i kantina
16.30 Velkommen ved rektor
17.00 Klassevise møter med kontaktlærer
17.15

Alle faglærere tilgjengelig for individuelle samtaler.

OBS Foreldre til elever over 18 må ha med samtykke fra eleven om at lærer kan snakke om eleven i faget

17.00 Faglærere tilgjengelig for skiforeldre
18.15 Skilinjeforeldremøte
19.00 Kanskje ferdig

 

Vel møtt! 😊❤😊