Velkommen til nytt skoleår!

Skolen starter mandag 21. august kl. 08.25 på begge skolesteder. Vi ønsker et godt skole-hjem samarbeid i året som kommer og holder foreldremøter i starten av skoleåret. Hva skjer de første skoleukene for deg som elev? Det finner du ut av her, sammen med annet praktisk som skoleskyss, stipend, lærebøker og utstyr. Vi gleder oss til ta imot deg. Velkommen til Nord-Troms videregående skole 2023-2024!   

Skolen starter mandag 21. august kl. 08.25 på begge skolesteder.  

Skoledagene er mandag til torsdag 08.25 til 15.30 på begge skolesteder, fredag 08.25 til 13.50 i Nordreisa og 08.25 til 13.10 på Skjervøy gjennom hele skoleåret.   

Vi ønsker et godt skole-hjem samarbeid. 

Vi vil at du skal lykkes med skolearbeidet, og godt samarbeid med heimen er svært viktig for dette. Vi ønsker at dere tar raskt kontakt med oss dersom det er noe som ikke fungerer, eller dere har spørsmål. Foresatte til mindreårige vil få beskjed ved ugyldig fravær, dersom du ikke møter til prøver, eller dersom faglærer ser at det er fare for ikke å bestå et fag.   

Alle elever har kontaktlærer som skal koordinere praktiske, administrative og faglige gjøremål for elevene sine. Kontaktlærer skal ha minst to årlige samtaler med eleven, og være bindeledd mellom skole og heim. Rådgiverne kan gi hjelp og rettledning i forbindelse med valg av fag, utdanningsveg, Lånekassesøknader, sosiale og faglige spørsmål.   

Vi er på web med den mer statiske infoen, og bruker Facebook til løpende info. Søk opp Nord-Troms videregående skole og lik oss. Det er også ok å ta kontakt med skolen eller rektor på messenger eller sms.  

Foreldremøter: 

Foreldremøte for VG1  

  • tirsdag 22. august kl. 16.00 på Storslett og  
  • onsdag 23.august kl. 16.00 på Skjervøy.  

Foreldremøtet for VG1 er et informasjonsmøte, og dere blir kjent med kontaktlærer og de andre foresatte til klassen.   

Foreldremøtet for ALLE ELEVENE er  

  • onsdag 25. oktober kl. 16.30 på skolested Skjervøy  
  • torsdag 26. oktober kl. 16.30 på skolested Nordreisa  

Foreldremøtet i oktober har fokus på den faglige utviklinga til elevene. VG1-foresatte bør altså komme på begge.  

Vi spanderer en enkel varmrett og kaffe ved starten av begge møtene.   

Hva skjer de første ukene - for elevene?   

Du blir kjent med fagene og faglærerne. Sammen med faglæreren og de andre i gruppa drøfter dere hvordan dere skal arbeide med det enkelte fag. Alle lærerne lager undervisningsplaner som blir lagt ut på Teams.   

Alle nye elever ved skolen gjennomfører prøver i regning, lesing og engelsk slik at vi kan tilpasse undervisningen best mulig. Du får vite mer om dette når skolen starter.  Språk- og matematikkurs for VG1 studiespesialisering velges første og andre skoleuka. Det er info til elevene i forkant, og dette er også tema på foreldremøtet for VG1.   

Vi har hybelkurs i september for deg som bor på hybel. Der lærer du om husleieloven, klesvask og matlaging og andre ting det er godt å vite når du bor hjemmefra. Her blir du og kjent med andre hybelboere.  

Vi vil at dere skal trives og få et godt klassemiljø. Klassene diskuterer dette, og hvordan «klassens regler» skal være.   

Noen flere praktiske opplysninger 

Søknadsfristen for fri skoleskyss er 4. august. Dersom du har krav på skoleskyss og ikke har søkt, må du gjøre dette snarest. En må bo mer enn 6 km fra skolen for å ha rett til fri skoleskyss. Finn regler og informasjon om skoleskyss på fylkeskommunens nettsider. Du må sjøl dekke skoleskyss inntil du får busskort dersom du ikke har søkt innen fristen.   

Alle elever får utstyrsstipend! Du bør søke Statens lånekasse snarest, hvis du ikke har gjort det. På www.lanekassen.no finnes mer info. Du kan logge inn med MinID eller BankID.   

Vi bruker Teams som læringsarena og VismaInSchool (ViS) for å holde styr på karakterer og oppmøte. Det blir gitt opplæring til alle elevene i løpet av de første ukene. Foresatte får tilgang til elevens fravær i ViS. Ta kontakt med Jørgen Pedersen 952 82 230, hvis du trenger hjelp til å få tilgang! Det gis mer informasjon på foreldremøtene for VG1.   

Lærebøker og utstyr: 

Skolegangen er gratis, det er også lærebøkene, men de lånes ut for hvert enkelt skoleår. Du må levere bøkene tilbake ved skoleslutt eller erstatte de dersom de blir borte/ødelagt. Alle elevene må ha bærbar PC. For elever som skal gå Vg1 Teknologi og industriproduksjon eller Elektro er det spesielle krav til PC (se eget vedlegg). Elev-PC kan kjøpes fra fylket, eller dere kan ha egen PC/Mac som innfrir på visse vilkår. Se mer informasjon om elev-PC. Arbeidsklær og – sko (for de som har spesielle krav) kjøper og betaler dere selv. 

Vi gleder oss til å møte igjen elevene våre etter sommeren og til å bli kjent med de nye!   

Med vennlig hilsen   

Tine Klevstad 
Rektor  

tine.klevstad@tffk.no