Påbygg til generell studiekompetanse

Har du tatt yrkesfaglig utdanning og/eller fagbrev, men ønsker muligheten til å ta høyere utdanning på universitet eller høyskole? Da kan du ta Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. 
 

Hvem kan velge påbygg til generell studiekompetanse? 

For å kunne ta Vg3 påbygg til generell studiekompetanse må du ha:

 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
 • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev)

Hvorfor velge påbygg til generell studiekompetanse? 

Du får 

Generell studiekompetanse og kan ta høyere utdanning.

Fagene historie, matematikk, naturfag og norsk.

Kroppsøving og valgfrie programfag kommer i tillegg hvis du tar påbygg direkte etter Vg2, uten å ta fagbrev først. 

Du bør være 

 • motivert til å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert

Vi tilbyr følgende valgfrie programfag*:

 • Matematikk S1 og R1 
 • Kjemi 1 
 • Biologi 1
 • Fysikk 1
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Markedsføring og ledelse 1 
 • Sosialkunnskap
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Medie- og informasjonskunnskap 1

*Ikke alle programfagene er tilgjengelig hvert år. Tilbudet varierer avhengig av fagsammensetning og timeplanen som helhet.

Les mer om påbygg på vilbli.no og se fag- og timefordeling 

Hvorfor velge Nord-Troms videregående skole?

Nord-Troms videregående skole er en kombinert videregående skole, med engasjerte lærere, et inkluderende miljø og et variert utdanningstilbud.

På våre to skolesteder lokalisert på Storslett og på Skjervøy, tilbyr vi et bredt fagutvalg, og vi rekrutterer elever fra hele Nord-Troms. Enkelte utdanningsprogram, særlig naturbruk og landslinjen for ski, rekrutterer mange elever fra andre regioner. Skolen på Skjervøy har full gjennomføring og samlokalisering med både Newton-rom, visningssenter – og snart næringshage, som skaper spennende muligheter for egen virksomhet. Nord-Troms videregående skole er ressursskole for samisk og tilbyr undervisning i finsk.

Søk skoleplass

Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du velger fag. Du finner søknadsfrister og krav på samordnaopptak.no.

Skolens ledelse og ansatte