Skolens ledelse og ansatte

Olaug Bergset
Rektor
77 78 70 01
olaug.bergset@tffk.no

Berit Olsen
Assisterende rektor
77 78 70 07
berit.olsen@tffk.no

Gunn Bårna Langstrand
Avdelingsleder for naturbruk
77 78 70 59
gunn.langstrand@tffk.no

Siv Elin Hansen
Avdelingsleder for drift
77 78 70 02
siv-elin.hansen@tffk.no

Jørgen Pedersen
Avdelingsleder realfag, elektro og IKT
77 78 70 08
jorgen.pedersen@tffk.no

Tine Pedersen Lambela
Avdelingsleder språk- og samfunnsfag
77 78 70 05
tine.lambela@tffk.no

Nils Trygve Johansen
Avdelingsleder for helse- og oppvekst, ski og oppdrett.
nils.trygve.johansen@tffk.no

Ser du etter ansatte?
https://nordtroms.vgs.no/kontakt-oss/finn-ansatt/

Til toppen