Naturbruk (Blå)

Dette er utdanningsprogrammet for deg som ønsker en yrkesfaglig opplæring med fokus på naturen. Dersom du liker å jobbe praktisk, variert, og i tillegg er opptatt av hvordan vi kan bruke havet, er sjansen stor for at du vil trives med å gå denne retningen. Etter 2 år kan du velge om du vil gå ut som lærling eller om du ønsker å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Du som søker deg til naturbruk er glad i natur og friluftsliv, og ønsker deg en utdanning hvor du får muligheten til å å gå inn i et variert, praktisk og spennende yrke.

Hvorfor velge naturbruk? 

Du lærer

  • Å drive næring basert på naturressurser
  • Hvordan å ta vare på naturen på en bærekraftig måte
  • Hvordan man driver sikker matproduksjon
  • Hvordan man gjennomfører aktivitet og opplevelser med dyr og natur
  • Hvilke muligheter, men også utfordringer, vi står ovenfor innen naturbruk

Du bør

  • Være interessert i naturen og friluftsliv
  • Være praktisk anlagt
  • Ønske å jobbe praktisk og variert

Les mer om naturbruk på vilbli.no

Fag- og timefordeling

Hvorfor velge Nord-Troms videregående skole?

Nord-Troms videregående skole er en kombinert videregående skole, med engasjerte lærere, et inkluderende miljø og et variert utdanningstilbud.

På våre to skolesteder lokalisert på Storslett og på Skjervøy, tilbyr vi et bredt fagutvalg, og vi rekrutterer elever fra hele Nord-Troms. Enkelte utdanningsprogram, særlig naturbruk og landslinjen for ski, rekrutterer mange elever fra andre regioner. Skolen på Skjervøy har full gjennomføring og samlokalisering med både Newton-rom, visningssenter – og snart næringshage, som skaper spennende muligheter for egen virksomhet. Nord-Troms videregående skole er ressursskole for samisk og tilbyr undervisning i finsk.

Vi følger opp elevene våre tett, noe som har gitt oss gode resultater både på de studieforberedende og yrkesfaglige studieretningene. Vi har den beste gjennomføringsgraden i Troms, og rekordtall på overgang til lære etter fullført skoleløp.

Skjervøy kommune har svømmehall, treningssenter, gymsal, fotballbane og fantastiske tur- og skiløyper. Alt legges til rette for at våre elever skal kunne bruke disse fasilitetene, både i skole sammenheng og på fritiden. Er du borteboer og trenger hjelp til å finne plass å bo er skolens administrasjon behjelpelige med det.

«Sampill, mestring og glød»

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.

Skolens ledelse og ansatte