Videregående opplæring for voksne Nord-Troms videregående skole

Videregående opplæring for voksne

Nord-Troms videregående skole

Ta utdanning mens du er i jobb!

Videregående opplæring for voksne

Nord-Troms videregående skole

Ta utdanning mens du er i jobb!Vigo

Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående skoles nivå, fra det året de fyller 25. Voksne som har videregående utdanning fra før kan bli tatt opp dersom det er plass.

 

Generell studiekompetanse

Vi tilbyr Studieforberedende fag som gir generell studiekompetanse. Fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie.

 

Yrkesfaglig kompetanse

Vi tilbyr opplæring i fag som fører frem til yrkesfaglig kompetanse med og uten fag/svennebrev. Fagene er blant annet Vg1 Helse- og oppvekstfag, Vg2 Helsearbeiderfaget, Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg2 Helseservicefaget, Vg3 Tannhelsesekretærfaget, Vg3 Helsesekretærfaget, Vg3 Apotekteknikerfaget.

Vi tilbyr også praksiskandidatkurs; blant annet innen Renholdsoperatørfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget med flere.

Forelesningene for alle fagene foregår i lyd-bildestudio ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa og avdeling Skjervøy. Ved oppstart får alle elever ved Videregående opplæring for voksne tilbud om et innføringskurs for å lære og bruke aktuell undervisningsplattform og et kurs i studieteknikk.

Søknadsfrist er 1.mars

Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk på www.vigo.no.   Velg søknad for voksne/realkompetansevurdering.

Kontaktinformasjon: Studieveileder Nord-Troms videregående skole 92 23 25 09/

77787000

Epost: beate.jaatun@tffk.no