PLIVO-øvelse torsdag 7. og 14. mars

Bakgrunn: 

Politiet har kontaktet skolen om å stille med lokale til en PLIVO-øvelse hvor politi, brann og ambulanse øver på å håndtere pågående livstruende voldssituasjoner. 

Bakgrunnen for forespørselen er at vekslingsklassene har vært markører ved tidligere PLIVO-øvelser, og etablert et samarbeid med nødetatene. Elever på veksling er også i år forespurt om å være markører i øvelsen, og det er frivillig om disse deltar eller ikke.    

Hva kommer til å skje? 

Nødetatene kommer til å bruke hovedinngangen og kantineområdet, gymsalen og kjelleren. Resten av skolebygget blir skjermet, og daglig drift vil ikke bli mer berørt enn nødvendig. Greit å snakke med elevene om at øvelsen ikke er noe å ta bilder av – fordi det er nødetatene som øver.  

Området inne på skolen vil bli fysisk avsperret. Kroppsøvingstimer og idrettsfag vil måtte foregå utendørs disse datoene på grunn av bruk av gymsal til øvelse.  

Det vil bli aktivitet med utrykningskjøretøy foran hovedinngangen som vil være stengt av for elever og ansatte. Politiet setter opp skilt om pågående øvelse ved E6. Det vil bli noe lyder i perioder som elever med traumer fra krig el. voldssituasjoner kan reagere på.   

Praktisk info, kantinedrift: 

Kantina på begge øvelsesdagene blir åpent fram til grøtpausens slutt ca. 09:30, stengt mellom denne og til lunsj. Kantina er åpen for alle i lunsjtider, men stenges igjen etter klokka 12:15. (Og biljardbordet og bordtennisbordet er åpenbart stengt.)