Nytt skoleår 2020-2021!

Hjertelig velkommen til Nord-Troms videregående skole 2020-2021!
 

Skolen starter mandag 17. august kl. 08.25 på begge skolesteder. Skoledagen er mandag til torsdag kl. 08.25 til 15.30 på begge skolesteder, fredag kl. 08.25 til 13.50 i Nordreisa og kl. 08.25 til 13.10 på Skjervøy.  

Vi ønsker god dialog med dere!  

Vi vil at du skal lykkes med skolearbeidet, og godt samarbeid med heimen er svært viktig for dette. Vi ønsker at dere tar raskt kontakt med oss dersom det er noe som ikke fungerer, eller dere har spørsmål. Er du mindreårig vil dine foresatte få beskjed ved ugyldig fravær, dersom du ikke møter til prøver, eller dersom faglærer ser at det er fare for ikke å bestå et fag.  

Alle elever har kontaktlærer som skal koordinere praktiske, administrative og faglige gjøremål for elevene sine. Kontaktlærer skal ha minst to årlige samtaler med deg som elev, og være bindeledd mellom skole og heim. Rådgiverne våre hjelper deg gjerne og gir rettledning i forbindelse med valg av fag, utdanningsveg, lånekassesøknader, sosiale og faglige spørsmål.  

Det er foreldremøte for VG1 tirsdag 18. august kl. 16.30 på Storslett og onsdag 19.august kl. 16.30 på Skjervøy. Foreldremøtet for VG1 er et informasjonsmøte, og foresatte blir kjent med kontaktlærer og de andre foresatte til klassen.  Foreldremøtet for alle elevene er onsdag 28. oktober kl. 16.30 på skolested Skjervøy, og torsdag 29. oktober kl. 16.30 på skolested Nordreisa. Foreldremøtet i oktober har fokus på den faglige utviklinga til elevene. VG1-foresatte bør altså komme på begge. Vi serverer en enkel varmrett og kaffe ved starten av begge møtene.  

Vår skole gir generell informasjon på http://nordtroms.vgs.no/ og på Facebooksiden gir vi løpende informasjon. Søk opp Nord-Troms videregående skole og lik oss. Ta gjerne kontakt med oss på skolen eller rektor på messenger eller sms. Vi svarer så fort vi kan.

Hva skjer de første ukene?  

Du blir kjent med fagene og faglærerne. Sammen med faglæreren og de andre i gruppa drøfter dere hvordan dere skal arbeide med det enkelte fag. Alle lærerne lager undervisningsplaner som blir lagt ut på Its Learning, og klassene har egne rom i Teams for informasjon.

Språk- og matematikkurs for VG1 studiespesialisering velges andre skoleuka. Det er info til elevene i forkant, og dette er også tema på foreldremøtet for VG1.  

Vi har hybelkurs i september for deg som bor på hybel. Da blir du kjent med andre hybelboere. Der lærer du om husleieloven, klesvask og matlaging og andre ting det er godt å vite når du bor hjemmefra..  For oss er det viktig at du trives på skolen og har et godt klassemiljø. Derfor diskuterer og lager hver klasse sine regler for hvordan man skal ha det i klassen.

Alle elever og ansatte drar på skoletur onsdag 3 og torsdag 4. september! Vi bytter mellom kommunene, og i år går turen til Kvænangen. Det blir ulike faglige ekskursjoner for alle klassene, i tillegg til turer, grilling, aktiviteter og sosialt samvær. Pakkeliste til turen blir lagt ut på Facebook.  

Skolen fortsetter som Drømmeskole, sjøl om prosjektet er avsluttet. Målet er god trivsel og tilhørighet på skolen, både mellom elever og elever/ansatte. Vi vil også arrangere en temadag om skolemiljø for VG1-elevene.

Korona og smittevern

Vi har lært mye om fjernundervisning og smittevern i vår, og føler oss beredt til nye situasjoner som måtte oppstå dette skoleåret. Vi er i jevn dialog med smittevernlegene i kommunene, og følger både deres råd og nasjonale retningslinjer nøye. Det er viktig at elever og ansatte også følger råd og karanteneregler, ikke minst i forbindelse med skolestart. Elever som ikke er helt i form, vil få fjernundervisning, de skal ikke møte på skolen. Det kan også komme nærmere retningslinjer om kohorter, bruk av innganger med mer før skolestart, dette blir informert om på facebook og hjemmesida.

Noen flere praktiske opplysninger

 • Søknadsfristen for fri skoleskyss var 3. august. Dersom du har krav på skoleskyss og ikke har søkt, må du gjøre dette snarest. En må bo mer enn 6 km fra skolen for å ha rett til fri skoleskyss. Du finner regler og informasjon på https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/skoleskyss-troms/ . Du må sjøl dekke skoleskyss inntil du får busskort dersom du ikke har søkt innen fristen.  
   
 • Skolebevis: Vi bruker appen Pocket ID. Du må laste ned denne til din telefon. Du får tilgang med FeideID. Bilde tar
  du selv. Du får mer informasjon om dette etter skolestart.  
   
 • Du bør søke Statens lånekasse snarest, hvis du ikke har gjort det. NB. Alle elever får utstyrsstipend! På www.lanekassen.no finnes mer info. Du kan logge inn med MinID eller BankID.  
   
 • Vi bruker It´s Learning som læringsarena og SkoleArena for å holde styr på karakterer og oppmøte. Det blir gitt opplæring til alle elevene i løpet av de første ukene. Foresatte får tilgang til elevens fravær via https://skolearena.no/iea/. Velg «Ny foresattbruker» og oppgi «Troms fylkeskommune» som skoleeier, og følg instruksene. Ta kontakt med Jørgen Pedersen 952 82 230, hvis du trenger hjelp til pålogginga! Det gis mer informasjon på foreldremøtene for VG1.  
   
 • Lærebøker og utstyr. Det er ny pc-ordning i år. Skolegangen er gratis, det er også lærebøkene, men de lånes ut for hvert enkelt skoleår. De må erstattes dersom de blir borte/ødelagt. Eventuelle arbeidsklær og – sko må dere imidlertid betale selv. Alle elevene må ha bærbar PC, og denne kan kjøpes fra fylket, eller dere kan ha egen pc/mac som innfrir på visse vilkår, sjekk her: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/elevtjenester/elev-pc/

Vi gleder oss til å møte igjen elevene våre etter sommeren og til å bli kjent med de nye!  

Til toppen