Kvenfolkets dag

Markering av kvenfolkets dag fredag 15.mars 

Halti har invitert Nord-Troms vgs til markering av kvenfolkets dag fredag 15.mars i deres lokaler på Halti. I løpet av 2 timer skal vi innom flere stasjoner som til sammen kan gi oss en opplevelse av den kvenske kulturen - både i fortid, nåtid og framtid. De ulike stasjonene klassene skal besøke:

Rom  

Fantastiske Reisa 
Jyppyrä
Museet
Ishavsstudio
Kultursalen

Aktivitet

Utstilling
Film
Utstilling
Quiz
DJ – Kvensk disco

 

 

 

 

 

 

NTVGS blir delt inn i to puljer

Pulje 1:          Kl. 08:40-10:50 Halti – Kl. 11:10 Lunsj NTVGS kantina

Pulje 2:          Kl. 10:30 Lunsj NTVGS kantina – kl. 11:10-13:20 Halti

De vil være ordinær timeplan før/etter opplegget på Halti. Dette gjelder ikke elever fra skolested Skjervøy som vil trenge tid til reise imellom.

Dagen avsluttes for alle ansatte med foredrag i Halti kulltursal kl. 14:00-15:30 av Pål Vegard Eriksen med tema vår kvenske historie, vårt tre stammers møte.