Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen

Skolen skal i uke 5 til 7 gjennomføre Ungdataundersøkelse blant alle elever under 20 år. Det er frivillig å delta.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

• Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

 

Trenger du mer informasjon? Ta kontakt med nord-troms.vgs@tffk.no eller gunn.hansen@tffk.no

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen (PDF, 119 kB)