Informasjon om sommerstengt, vitnemål, inntak mm

Skolen er stengt uke 29 tom uke 31. Her har vi samlet svar på noen av spørsmålene som dukker opp i løpet av sommeren. 

Skolen er stengt i perioden 15. juli – 5. august

Vitnemål og kompetansebevis:

Samordnaopptak har frist 10. juli for å laste opp nytt vitnemål. Denne fristen gjelder kun søkere som har fått endret vitnemål etter klage.

Dersom du oppdager feil på vitnemålet etter 10. juli, og det er avgjørende for deg å få dette endret umiddelbart, kan du kontakte rektor på tlf: 95101944. 

Spørsmål om inntak på videregående skoleåret 24/25

Du får melding etter første inntak, senest 12. juli. Frist for å svare på inntak (hvis du ikke har registrert forhåndssvar) er 5 dager etter inntak. Spørsmål om inntak må rettes til Inntakskontoret på fylket: 77788000

Uke 31/32 (etter 1. august) overtar skolen inntaket. Send en epost til nord-troms.vgs@tromsfylke.no dersom du ikke har fått tilbud om skoleplass, ønsker å stå på venteliste eller gjøre endringer.

Vi sender ut ny informasjon uke 32. 

Skolestart er 19. august

Søkere som ikke har fått læreplass møter opp på skolen

Her finner du informasjon fra Inntakskontoret: https://www.tromsfylke.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/inntak-til-videregaende-opplaring/

 

Hybel: skolen har ikke egne hybler/internat, men vi kan hjelpe deg å finne bosted. Vi anbefaler at du sjekker facebook og andre medier for å finne ledig hybel. Ta kontakt med oss etter 5. august hvis du fortsatt ikke har hybel. Tlf 777 87 000

Stipend og lån fra lånekassen: du kan/bør søke allerede når du har blitt tatt inn på skolen. Vi går gjennom alle søknader fortløpende og bekrefter oppmøte i løpet av første uke på skolen.

Skoleskyss: har du rett til skoleskyss må du søke før 1. august. Her finner du informasjon om skoleskyss og link for å søke: https://fylkestrafikk.no/meny/planlegg-reisen/skoleskyss/ Har du hatt skoleskyss/busskort i 23/24 må du ta vare på kortet, da det er samme kort som skal brukes (gjelder også elever som kommer rett fra ungdomsskolen eller annen skole i Troms).