Har du krav på gratis skoleskyss?

• Elever på videregående skole har rett til skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn seks kilometer.
• Du må selv søke om skoleskyss etter at inntaket til videregående skoler er sendt ut.
• Husk å bekrefte skoleplassen før du sender søknad om skoleskyss.
• Husk ä søke før 1. august. da er du garantert skoleskyss ved skolestart.
• Ta godt vare på skolekort fra i bor (hvis du har).
• Elever i videregående skole søker om skoleskyss på www.fylkestrafikk.no/skoleskyss
• Du må søke for hvert skoleår.

Mer Informasjon om skoleskyss finner du på www.fylkestrafikk.no/skoleskyss

Link til søknad: Søknad