Forslag til opplegg under OD-dagen 04. nov 2022

Forslag til opplegg under OD-dagen - Videregående

Når

Varighet

Aktivitet 

Kommentar

Hjelpemidler

08.30-08.40

10 min

Opprop og velkomme

Ønsk elevene velkommen og forklar tema for dagen. 

Lærer burde være tilstede for å føre fravær.

Klasseliste med oversikt over alle som ikke jobber.

 

08.40-09.00

20 min

Bærekraftomaten del 1

Elevene finner deres bærekraftsmål.

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/baerekraftomaten

09.00-09.40

40 min

Bærekraftomaten del 2

Må legges inn mer tid til denne delen hvis dere tar med deloppgave C.

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/baerekraftomaten

09.40-10.30

50 min

Bærekraftomaten del 3

Samarbeidsoppgave og forberedelse av presentasjon.

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/baerekraftomaten

10.30-10.50

20 min

Pause

 

 

10.50-11.20

30 min

Bærekraftomaten

Presentasjon

Presentering av gruppearbeid fremfor de andre gruppene!

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/baerekraftomaten

11.20-12.00

40 min

Lunsj

 

 

12.00-12.45

45 min

4 hjørner

Øvelse som åpner for diskusjon rundt global problematikk, hvor elevene får aktivt tenke over sine egne meninger og muligheter.

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/4-hjorner

 

12.45-13.15

30 min

Ballongtur med dine rettigheter

Elevene får tenke gjennom hva som er viktig for å få et godt liv. De får reflektere rundt rettighetene sine og konsekvensene av å miste dem.

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/ballongtur-med-verdier-og-rettigheter

13.15-13.30 

15 min

Pause

 

 

13.30

14.15

45 min

Hva engasjerer deg?

(Engasjementkort)

Elevene skal diskutere ulike saker man kan engasjere seg i.

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/engasjementkort

14.15-14.30

15 min

Oppsummering av dagen.

Alle sier en ting de har lært i dag

Lærer burde være tilstede for å føre fravær.

 

Tips til andre aktiviteter under OD-dagen:

 

FN-sambandets sider: https://www.fn.no/

Her kan dere velge ut et opplegg eller flere som elevene kan jobbe med individuelt eller i grupper. Det finnes infosider og oppgaver til menneskerettigheter, klima og miljø, krig og fred, fattigdom, bærekraftig utvikling og befolkning, arbeidsliv og flyktninger. Hva med å la elevene skrive en artikkel eller lage en podcast om et valgfritt tema eller land?

 

Andre oppgaver på OD.no:

Noen av oppgavene på ODs sider er også generelle om global urettferdighet/bærekraftig utvikling, og kan brukes på OD-dagen.

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/verden-i-vare-hender

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/du-er-mye

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/hva-betyr-det

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/ungdomsdeltakelse

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/4-hjorner

 

Gapminder: https://www.gapminder.org/

Dette er et statistikkverktøy som kan være veldig gøy for elevene å bruke. Arbeid med Gapminder kan gjøres individuelt eller i grupper. En lærer bør være til stede for å hjelpe elevene. Her er et forslag til hvordan Gapminder kan brukes:

 

  1. Se kort film om Gapminder: https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo
  2. Individuelt/gruppearbeid:
  • Velg ut noen land (maks 5 inkl. Norge) og parameter (maks 5). Når dette  velges kan man man se en "film" med utviklingen i landene. Be elevene skrive ned 5 spørsmål til utviklingen de ser.
  • Be så elevene svare på følgende Hvorfor endrer grafen seg? Hva skjedde på de ulike tidspunktene endringene fant sted? Hva er årsaken(e) til forandring? Er det positive eller negative forandringer?
  • Oppsummering til slutt: Be elevene presentere sine land/parametre og utviklingen de ser for hverandre.

 

Foredrag:

Har skolen deres ikke hatt foredraget “Verden er urettferdig” under IU, så kan dette være et fint avbrekk i løpet av dagen. Ta kontakt med oss på od@od.no, så sender vi dere foredraget og manus! https://www.od.no/oppgaver-ressurser/tre-grunner-til-at-verden-er-urettferdig

 

Filmer/serier om årets tematikk:

https://www.od.no/oppgaver-ressurser/filmtips-til-arets-tematikk

Til toppen