Bedriftsmodellen - en god vei til fagbrev

Bedriftsmodellen ble utviklet og igangsatt i Nord-Troms for å gi elever mulighet til å ta fagbrev på områder skolen ikke har ordinært tilbud om.  Da får elvene fullverdig opplæring uten å måtte flytte ut av regionen i utdanningsløpet.  Dette matches i modellen opp mot lærebedrifter som har behov for en eller flere fagfolk.

Bedriftsmodellen er en av-art av «Steigen-modellen» eller «vekslings-modellen», og i denne modellen kan du begynne på din vei mot fagbrev allerede fra ungdomsskolen!  Utdanningsløpet er todelt- det som kalles fellesfag (f.eks. norsk, matte m.v.) og det som kalles programfag (spesifikke fag som gis avhengig av hvilket fagbrev du sikter på).  I bedriftsmodellen så får du fellesfagene på videregående skole, men det unike er at du får programfagene i læreløpet ute i bedrift.  Du er med andre ord lærling i 4 år, og de to første årene går du 2 dager på skole i uka for å få fellesfag.

For 2021 så har Nord-Troms videregående skole så langt avtale med Lerøy Aurora, Arnøy Laks og Mowi, som skal ta inn lærlinger i industriell sjømatproduksjon fra høsten 2021 i denne modellen.  

I tillegg er skolen i dialog med flere bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen, rørleggerfaget, kokkefaget og salgsfaget.  Nord-Troms videregående skole samarbeider med flere opplæringskontor i dette løpet.  Er du interessert – eller vil vite mer – kontakt din rådgiver ved skolen din, eller kontakt Arbeidslivskoordinator Olaug Rønsen (se kontaktinfo nedenfor).  Er du bedrift som vil vite mer om denne modellen, så kontakt Olaug Rønsen på tlf 9400 9126.

  

 

 

Erfaringer så langt med kullet som startet opp i 2020

Illustrasjonsfoto: Lærling i salgsfaget som er tilsluttet Europris Sørkjosen i salgsfaget

I alt startet 5 elever opp fra grunnskolen på høsten 2020.  Disse 5 fordelte seg på tre ulike fag; Industriell sjømatproduksjon, kokkefag og salgsfag.  Det er 4 ulike opplæringskontor som følger opp disse 5 lærlingene.

Alle 5 har fulgt undervisning på fellesfag ved Nord-Troms v.g.s, avd. Skjervøy, med to fulle dager undervisning i uka.  Elevene følger skoleruta de første to årene i læretiden, slik at de har ferier når de øvrige elevene i skolen har ferie.  I tillegg så er de med på fellesopplegg som eksempelvis bli-kjent-tur osv.

Så langt så er det registrert mange positive tilbakemeldinger i pilot-prosjektet, men det er klart at mange ting måtte avklares underveis. 

Det har nok vært et ekstra fokus på arbeidslivets spilleregler til å begynne med i læreløpet.

Rekrutteringsvideo fra 2020 som forklarer mer om ordningen