Vekslingsmodellen

Veksling mellom skole og bedrift gir mulighet for å tilpasse opplæringen til elevenes og lærlingenes ulike ønsker og behov, og til ulike behov i arbeidslivet. 

Vekslingsmodellen kan være en god modell for ungdom som ønsker seg tidlig ut i arbeidslivet og som tidlig i utdanningsløpet har valgt lærefag. Elever som velger vekslingsmodellen får en litt annen skolehverdag en flertallet på skolen. Dette er det mange som trives med, men det er viktig å være oppmerksom på at noen kan synes det er utfordrende å gå tidlig ut i arbeidslivet.

 Her er en kort video om helsefagarbeider og en om barne- og ungdomsarbeider. Eksterne lenker.

Kort video om lærling som helsefagarbeider.

 

 

 

 

 

Barne- og ungdomsarbeider

1+3-modellen i Nord-Troms 

Den vanlige modellen for videregående fagopplæring er 2+2, som innebærer 2 år på skole og 2 år som lærling i bedrift.  

Vekslingsmodellen ved Nord-Troms videregående foregår etter en 1+3-modell. Elevene går først ordinært Vg1, og starter i veksling på Vg2 og har læreplass fra skolestart. Skolen tilbyr vekslingsmodell for Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget. Eleven er både lærling og elev i tre år. Det betyr også at du starter å få lønn som lærling ett halvt år ut i læretiden. 

Skolen og opplæringskontorene hjelper elevene til å få lærekontrakt. 

I vekslingsmodellen veksler opplæringen mellom skole og bedrift. Elevene tilegner seg kunnskap både gjennom teori og i praksis. Lærere på skolen og veiledere i bedriftene samarbeider. Det skaper større helhet i den fireårige opplæringen. Vekslingsmodellen letter overgangen mellom skole og arbeidsliv, og gjør utdanningen mer relevant for arbeidsgiverne. 

Påbygg – fagutdanning og studiekompetanse samtidig 

Det er også tilbud om å ta påbygging samtidig som en går varslingsmodellen. Da går eleven ut av videregående etter 4 år med både studiekompetanse og en fagutdanning, og er dermed klar for å søke høyere utdanning.  

Vekslingsmodellen i Nord-Troms skal: 

  • Gi elever muligheten til å bytte mellom å lære gjennom teori på skole og praksis i bedrift 
  • Gi elevene mer helhetlig opplæring 
  • Gi elevene opplevelse av at opplæringen er treffsikker for jobbene de skal ta 
  • Øke antallet fagarbeidere og styrke fagmiljøene i regionen 
  • Bidra til at flere gjennomfører utdanning 
  • Styrke omdømmet til fagområdene 
  • Styrke virksomhetenes bærekraft 

Les mer om veksling, se læreplaner, kalendre og oppgaver for inneværende skoleår i vekslingsbøkene for Helsefagarbeider og Barne- og ungdomsarbeider.