Retningslinjer ved utleie

Rutiner for utleie ved NTVGS. COVID tillegg. 

Nord Troms videregående leier ut lokaler til ulike aktiviteter: 

Alle ansatte og andre som låner skolens lokaler har selv ansvar for å sørge for at de til enhver tid gjeldende regler for smittevern blir fulgt.  

All bruk av skolens lokaler skal bestilles hos Gunn før bruk (Nordreisa). Dette gjelder også ansatte som ønsker å bruke skolen.  

For aktiviteter i offentlige lokaler er det fra 9. nov nye retningslinjer(disse endres stadig):   

Ved leie av skolens lokaler skal det utpekes en person som har ansvar for at gjeldende smittevernregler følges.  

Ved krav om renhold før, underveis og etter lån av skolens lokaler så må dette avtales i god tid i forveien, og det påløper kostnader for minimum to timer ekstra renhold (a kr 300,-). Dette gjelder også ansatte.  

Leietaker har kun tilgang til å bruke de lokaler som det er gjort avtale om. 

Det må holdes oversikt over hvem som deltar i arrangementet, navn og tlf nr. leietager må selv ha med håndsprit o.l til bruk underveis i arrangementet.  

Som hovedregel leies ikke skolens utstyr til aktiviteter i gymsalen. 

Dersom leietaker skal låne utstyr fra skolen i forbindelse med arrangement/aktiviteten så må det gjøres egen avtale om dette, og leietaker er da ansvarlig for at alt av utstyr vaskes etter bruk(eller betaling? Hvordan dette løses av leietaker må synliggjøres i en leieavtale).  

Ved brudd på denne rutinen vil skolen ikke kunne leie ut lokaler til eksterne og egne ansattes aktiviteter.  

 

 

Til toppen