Videregående opplæring for voksne (VO)

Voksne som ikke har fullført videregående opplæring i Norge tidligere, kan ha rett til opplæringstilbud organisert spesielt for voksne. 

Troms og Finnmark fylkeskommune tilbyr videregående opplæring for voksne (VO) i yrkesfag og studieforberedende fag. Ved Nord-Troms videregående skole har vi lokaler og studieveileder til å hjelpe deg igjennom opplæringen. Opplæringen kan kombineres med jobb. 

Hvem kan søke? 

Alle som ønsker videregående opplæring kan søke, men noen voksne har lovfestet rett til opplæring. Kvalifiserte søkere som ikke har lovfestet rett til opplæring kan også få tilbud, dersom det er ledige plasser.  

Du kan ha rett til opplæring hvis du: 

  • er over 25 år og ikke har fullført videregående opplæring tidligere, eller 
  • har fullført videregående opplæring i utlandet som ikke er godkjent i Norge 
  • ha folkeregistrert bostedsadresse i Troms og Finnmark  
  • fullført norsk grunnskole eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk 

Studieveileder:
Beate Rikardsen Jaatun
E-post: beate.jaatun@tromsfylke.no

Les mer om videregående opplæring for voksne her:

Videregående opplæring for voksne - Troms fylkeskommune