Skolens historie

Nord-Troms videregående skole/Davvi-Romssa joatkkaskuvla er en kombinert videregående skole med både yrkesfaglig og studiespesialiserende fag. De fleste elevene våre kommer fra Nord-Troms, men har elever fra hele Nord-Norge på skilinja og fra hele Troms på naturbruk blå linje. 

Nord-Troms videregående/Davvi-Romssa joatkkaskuvla består i dag av to tidligere skoler, Nordreisa videregående skole på Storslett og Skjervøy videregående skole på Skjervøy. I 2011 ble vi slått sammen til èn skole med to skolesteder. 

Skolested Nordreisa 

Nordreisa videregående skole ble starta opp i 1975. Vi har hele tiden vært en kombinert skole med bredt studietilbud. Nordnorsk skilinje kom i 1984 og har siden da vært sentral for skisatsningen i landsdelen. Vår visjon har også vært å ta vare på regionens kultur, historie og språk der tre stammer møttes. Allerede i 1977 tilbød skolen finsk som fag og i 1988 startet samiskundervisninga opp.

Samisk har vokst til å bli en framtredende del av vår skole. Den første tida hadde skolen et par grupper som tok samisk som fremmedspråk, og vi arrangerte kveldskurs for voksne. Med skilinja kom flere elever fra Finnmark som hadde samisk som morsmål. De ønsket naturligvis undervisning og eksamen på samisk. Samiskfaget vokste, og skolen fikk en egen samiskseksjon. Nå har Nord-Troms flere lærere som har høyere utdanning og som underviser i samisk. 

Skolested Skjervøy

Skjervøy videregående skole ble også etablert i 1975 som en filial under Nordreisa videregående skole. Skolen ble selvstendig fra 1977 og i 1990 stod et nytt bygg ferdig. 

Med nærhet til havet og havbruksnæringene har Skjervøy vgs utmerket seg innen de blå fagene. Vi har mange samarbeidspartnere innenfor det lokale næringsliv som elevene kan ha variert praksis og oppdatert opplæring hos.

Skjervøy vgs har vært den minste skolen i fylket, og har et nært og trivelig skolemiljø. Den ligger sentralt i forhold til all bebyggelse som gjør at det er rimelig gangavstand uansett hvor man bor på øya.