Skolens historie

Nord-Troms videregående/Davvi-Romssa joatkkaskuvla består i dag av to tidligere skoler, Nordreisa videregående skole på Storslett, og Skjervøy videregående skole på Skjervøy, som fra 2011 ble vi slått sammen til èn skole med to avdelinger. Nord-Troms videregående skole/Davvi-Romssa joatkkaskuvla er en kombinert videregående skole med både yrkesfaglig og studiespesialiserende fag.  Vi rekrutterer de fleste elevene fra Nord-Troms, men har elever fra hele Nord-Norge på skilinja og fra hele Troms på naturbruk blå linje. 

 

Nordreisa videregående skole blei starta opp i 1975. Vi er en typisk kombinert videregående skole bygd i ei typisk tid for dette skoleslaget. 

Visjonen for Nordreisa videregående skole har alltid vært og er fremdeles å ta var på regionens kultur, historie, og språk der tre stammer møttes. Skolen tilbød finsk som fag allerede i 1977, men samiskundervisninga starta opp først i 1988 med samiske lærere. 

Den første tida hadde skolen en til to grupper med elever som tok samisk som fremmedspråk. Skolen arrangerte også kveldskurs for voksne. Da Nordreisa videregående skole fikk skilinje i 1984, kom det flere elever fra Finnmark. Det var spesielt mange fra Kautokeino, men også fra Tana og her var det flere elever med samisk som morsmål og som hadde ønske om undervisning og eksamen på samisk. Samiskfaget vokste og skolen fikk en egen samiskseksjon, nå har Nord-Troms flere lærere som har høyere utdanning og som underviser i samisk. 

Skjervøy videregående skole ble også etablert i 1975 som en filial under Nordreisa videregående skole. Skolen ble selvstendig fra 1977 og i 1990 stod et nytt bygg ferdig. Skjervøy videregående skole har vært den minste skolen i fylket, og har et oversiktlig og trivelig skolemiljø.

Skolen har mange samarbeidspartnere innenfor det lokale næringsliv som elevene kan ha variert praksis og oppdatert opplæring hos.  Skolen ligger innerst inne i Vågen i Skjervøy, det er sentralt i forhold til all bebyggelse som gjør at det er rimelig gangavstand uansett hvor man bor på øya.

Til toppen