Servicetorget

Servicetorget: Telefon: 77 78 70 00

Vi hjelper deg med henvendelser fra både elever, ansatte og besøkende. Her betjenes skolens sentralbord og skolens post- og arkivfunksjoner.

Servicetorget er åpent hele uken kl 08:00 - 15:30.

Andre oppgaver:

  • Fakturabehandling
  • Lånekassesøknader
  • Registrering av nyansatte / vikarer
  • Utlevering / innlevering av nøkler, kort etc
  • Utlevering av dokumentasjon
  • Adresseendringer etc
  • Hittegods
  • Kontorfaglig bistand til øvrige deler av serviceavdelingen og skolens ledelse.
  • Busskort

Kontakt oss

Nordreisa: 77 78 70 00   
Skjervøy:   77 78 70 50
 

Til toppen