Pedagogisk plattform

Skolens lærere er kjent for å være tett på elevene. Tett oppfølging av alle elever på alle plan i hele skoleløpet er skolens mål. Ved Nord-Troms vgs bryr vi oss om elevene og sikrer at alle blir sett og respektert for det mennesket de er, og får utviklet seg i tråd med sine potensialer til det mennesket de vil bli. Skolen har et godt skole-hjem samarbeid til eleven fyller 18 år og er opptatt av å skape gode relasjoner. 

Skolen har tatt i bruk vekslingsmodellen i undervisning på Helse- og oppvekst. Det innebærer at elevene her får en veksling mellom teori på skolen og praksis på arbeidsplass allerede fra 2. skoleår. Innenfor sjømatproduksjon og kokk, har skolen tatt i bruk «Steigen-modellen» som innebærer opplæring i bedrift i alle programfag fra første år, og med fellesfagene på skolen i fellesskap med flere elever.