Bibliotek

Bibliotek:
Vi har følgende åpningstider i Nordreisa: Mandag - fredag 08:25 -15:30

På skolested Skjervøy er biblioteket som oftest ikke betjent, men du kan låne bøker på egen hånd.

På biblioteket finner du:
Skjønn- og faglitteratur, oppslagsbøker, aviser, tidsskrifter, lydbøker og dvd.
Vi har litteratur på engelsk, tysk, fransk, finsk og samisk (og litt på spansk og russisk).
Bøker vi ikke har, kan vi låne inn fra andre biblioteket.
Du finner også arbeidsplasser, fargeskriver som kan kopiere og skanne.
Og en bibliotekar som kan hjelpe deg.

Kontakt oss
Du kan kontakte biblioteket på telefon:
Nordreisa  77 78 70 20
Skjervøy    77 78 70 65 (bare delvis betjent)

Og på e-post: bibliotek.nordtroms@tromsfylke.no

Du kan søke etter bøker ved hjelp av Mikromarc, som du finner linker til her.

Link til søk i biblioteket Nordreisa: https://nordreisa-vgs.mikromarc.no/Mikromarc3/Web/default.aspx?Unit=6464&db=nordreisa-vgs

Link til søk i biblioteket på Skjervøy: https://nordreisa-vgs.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?db=nordreisa-vgs&unit=16929

Til toppen