Bibliotek

På biblioteket finner du litteratur, aviser, lydbøker og film. Her er også arbeidsplasser, skriver og en bibliotekar som kan hjelpe deg.

Søk i biblioteket Nordreisa Søk i biblioteket Skjervøy

Jan R Olsen

Åpningstider

Nordreisa: 

Mandag-fredag 08:25-15:30

Skjervøy 

Biblioteket er som oftest ubetjent, men du kan låne bøker på egen hånd.

 

Kontakt biblioteket

Telefon:
Nordreisa  77 78 70 20
Skjervøy    77 78 70 65 (bare delvis betjent)

E-post: elin.johansen@tromsfylke.no