Psykisk helse

Våg å bry deg om dine venner og klassekamerater.

Snakk med en voksen du stoler på

Hvis du trenger noen å snakke med, så snakk med en voksen du stoler på. Det kan være familie, lærer, rådgiver, veileder eller helsesykepleier.

Men hvis du synes det er vanskelig og ønsker å være anonym, kan du ringe, maile eller chatte på:

De har døgnåpent.

På skolen finner du også helsesykepleier, ungdomskontakt, jordmor og Rus og psykisk helse (ROP-tjenesten). Les mer om skolehelsetjenesten