Skolens IT-avdeling

Velkommen til vår IT-avdeling. Vi som jobber i skolens IKT-team har som motto at "alt skal virke hele tiden". Vi jobber for at dere skal ha mest mulig nytte og minst mulig problemer med bruk av datamaskin, utstyr og programvare på skolen.

Vi har 2 systemansvarlig fordelt på to skolesteder og 2 IKT-lærlinger på skolen.

Avdeling Storslett
Systemansvarlig: 
Egil Lien
Tlf: 77 78 70 11
Epost: egil.lien@tffk.no

Lærlinger: 
Ahmad Aljammaz
Tlf: 77 78 70 15
Epost: ahmad.aljammaz@tffk.no

Johannes Axel Alvar Johansson 
Tlf: 77 78 70 16
Epost: johannes.johansson@tffk.no

Avdeling Skjervøy
Systemansvarlig: 
Rune Jansson Håkonsen
Tlf: 77 78 70 80
Epost: rune.haakonsen@tffk.no

Vi kan hjelpe deg med:

  • Feil/mangler på elev-PC
  • Brukerpålogging
  • Installasjon av programvare
  • Utskrift
  • Antivirus
  • Skifte passord
  • Videokonferanser
  • Telefonsystemer
  • Generell veiledning
  • +++
Til toppen