Fravær

Fravær meldes skolen så raskt som mulig til kontaktlærer på sms.