Slik søker du skoleplass

Har du fullført grunnskole og er klar for videregående opplæring? Dette trenger du å vite for å søke skoleplass.

Søknadsfrist 1. februar

Søknadsfrist 1. mars

Hvor kan du søke?

Søkere med ungdomsrett i Troms har etter søknad rett til videregående opplæring i fylket. Ungdomsretten gjelder også de med bostedsadresse på Svalbard.

Les mer om ungdomsrett her

Troms består av fire inntaksregioner

  • Sør-Troms      
  • Midt-Troms       
  • Tromsø       
  • Nord-Troms

Du har rett til inntak til en skole i inntaksregionen du er bostedsregistrert i Folkeregisteret per 1. mars i inntaksåret. Dersom du ønsker inntak til et utdanningsprogram eller programområde som ikke finnes i din inntaksregion, kan du søke inntak til en inntaksregion som har dette tilbudet. Se §3 i lokal forskrift (lovdata.no).

Søkere fra hele landet stiller likt ved søking til landslinjer og de statlige samiske skolene i Karasjok og Kautokeino. På de to sistnevnte skolene har samisk ungdom førsterett.

Dersom du ikke har rett til videregående opplæring, kan du fortsatt søke om inntak, men du vil prioriteres etter søkere med rett.

Veileder VIGO Søknad (PPTX, 5 MB)

Hva kan du søke på?

Du finner oversikt over opplæringstilbudene i Troms her:

Dersom du har tatt videregående opplæring i et annet nordisk land og ønsker å fortsette opplæringen i Troms: Nordisk samarbeid om videregående opplæring. (ekstern lenke)

 

Se oversikt over våre skoler og lenker til deres nettsider her

Merk: Dersom et av dine skoleønsker blir lagt ned, tar vi kontakt med deg for ny søknad.

Viktig å huske når du søker.

  • Vi anbefaler at du forhåndssvarer JA på tilbud om skoleplass og ventelisteplass. når du søker i Vigo.  Les mer om å svare på tilbud om plass på vilbli.no
  • Sjekk om du må hake av noen punkter under tilleggsopplysninger
  • Du har ansvar for at innholdet i din søknad er oppdatert. Ta kontakt med oss ved endringer eller feil, både før og etter frister. Her finner du kontaktskjema for henvendelser om videregående opplæring
  • Dersom du ikke er folkeregistrert i Troms 1. mars, må du dokumentere planlagt flytting innen 15. juni for å ha rett til skoleplass i Troms. Ny adresse må være registrert i folkeregisteret innen 1. august
  • I inntakskalenderen finner du oversikt over viktige datoer i forbindelse med inntak til videregående opplæring i Troms

Tilbud om skoleplass

Du kan få tilbud om skoleplass på en annen skole i din inntaksregion enn den skolen du har søkt på. Dette er avhengig av karakterpoengene dine, jf. § 3-1, sjette ledd, i opplæringsloven (lovdata.no).

Bestemmelser for enkelte skoler og yrker

Noen studieretninger har spesielle bestemmelser for opptak. Les mer under.

Kontakt

Sentralbord Troms fylkeskommune, telefon: 77 75 50 00

Har du spørsmål om inntak? Her finner du skjema for å ta kontakt.