Russestyret

Russestyret ved Nord-Troms videregående skole jobber for en trygg og inkluderende russetid. For perioden 2023-2024 består russestyret av 11 elever på Vg3 og ledes av Maiken Jørgensen.  

Russestyret 23/24

Russepresident: Maiken Vestegård Jørgensen, tlf. 92472444 
Visepresident: Hilma Hansen Tuoremaa 
Økonomisjef og sekretær: Emma Halvorsen Agorsah
Knutesjef: Anna Maxine Eriksen
Festsjef: Emma Synnøve Soleng Thomassen 
Festsjef: Viktoria Blomstereng
Sondre Frøseth  
Agnes Helene Lambela
Tula Kaski Enga
Ina Ragnhildsdatter Skallebø
Svein Kristian Lydersen 

Trygg og inkluderende russetid

Russestyret ønsker at alle skal være med på det meste og at ingen føler seg utestengt. Vi jobber for at arrangementene våre skal være trygge for alle og uten noe drikkepress. Russetid skal være for alle og russestyret ønsker ikke at noen opplever at andre tråkker over deres grenser. Vi har god dialog med politiet, det skal være lav terskel for russ å kontakte russestyret med evt. spørsmål, klager, ideer eller varsler. Russestyret ønsker at alle får en fet russetid og gode minner som varer livet ut!

Med vennlig hilsen Russestyret 2023-2024