Nettbaserte hjelpemidler på eksamen

Det er tillatt å bruke utvalgte nettressurser på eksamen. Du finner oppdatert liste over tillatte nettressurser på Vigo IKS.  

På eksamen kan du bruke et avgrenset antall nettbaserte hjelpemidler. Du er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene til eksamen. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.

Vigo IKS - tillatte nettressurser

Vær oppmerksom på følgende:
Om en nettside blir utilgjengelig under eksamen, vil dette ikke bli regnet som formell feil. Vår anbefaling er derfor at du laster ned på datamaskinen din, alt det du tror du vil trenge på eksamensdagen.