Treasures

  

Nord-Troms vgs, skolested Skjervøy har hatt et toårig prosjekt gjennom Erasmus+ med våre to tidligere samarbeidsskoler i Tsjekkia og Frankrike. Prosjektet heter TREASURES og har omhandlet de skattene de forskjellige lands regioner har å by på. Det første møtet var i Trebon, (Tsjekkia) høsten 2015. Det andre møtet var i Guerande(Frankrike) våren 2016 og prosjektet ble avsluttet med et gjenbesøk på Skjervøy høsten 2016.

I løpet av prosjektperioden har elevene som har deltatt i prosjektet vært med på følgende aktiviteter:

  • Laget en logo til prosjektet. De tre beste forslagene ble valgt og elevene stemte frem den beste.
  • Fått et kort innføringskurs i fotografering og filming.
  • Laget en brosjyre på engelsk med høydepunktene til de tre regionene, både kulturelle og geografiske. Brosjyren inneholder også et tradisjonelt eventyr/sagn fra hvert område.
  • Lage en DVD med tre korte filmer som representerer regionen til de tre partnerskolene. En film fra hvert land. Dvd-en inneholder også et fotogalleri fra hver region i tillegg til et fotogalleri fra hvert skolebesøk.
  • Hver skole har hatt en utstilling som har presentere de tre regionene i prosjektet. Målet har vært å lære elevene om de tre landene og regionene i prosjektet og også gi elevene mer kunnskap om deres egen region.
  • Kommunisert og samarbeidet med elever fra de andre skolene på e-Twinning.

    

  

             


 

               

 

Norge                        Tsjekkia                      Frankrike                                   

GUERANDE :

https://www.youtube.com/watch?v=QuwPVIh2w_E      (Treasures video- Frankrike)

https://www.youtube.com/watch?v=C6JNp1wlFW4     ( School presentation video)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=PqC6dlzkln0    (project  summary video)

http://guichard.paysdelaloire.e-lyco.fr/   (Hjemmeside til skolen i Guerande)

SKJERVØY :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=t7RtaGvdmaM     (Treasures video - Skjervøy)

https://www.youtube.com/watch?v=JX9COtbR7K0     ( School presentation video)

https://www.facebook.com/Nord-Troms-videreg%C3%A5ende-skole-177562375619758/ (Facebookside Nord-Troms vgs.)

TREBON :

https://www.youtube.com/watch?v=s2Mgp9a-qkE      (Treasures video)

http://www.ssrv.cz/c-241-o-skole.html   (Hjemmeside til skolen i Trebon)

 

Brosjyrer / brochure

Treasures brožura.pdf