Future

Erasmus+ prosjektet FUTURE er nå avsluttet

Hovedfokuset i prosjektet har vært akvakultur og mat for fremtiden. Sluttproduktet kan dere finne på denne linken: https://www.calameo.com/read/0056450401b7756be977c

Her kan dere lese om prosjektet og hva som er gjort. Scann gjerne QR- kodene dere finner i slutten på e-boka for å se på videoer fra prosjektet.

Takk til alle som har vært med å bidra for at prosjektet kunne gjennomføres.

Brochure (PDF, 18 MB)

Erasmus+ prosjekt

Nord-Troms vgs skolested Skjervøy har vært i Tsjekkia og søkt på ett nytt Erasmus+ prosjekt.

Om prosjektet blir innvilget vil det bli oppstart høsten 2018 i Trebon, Tsjekkia.

Målgruppen for det nye prosjektet er elever på naturbruk og prosjektet skal hete FUTURE. Temaet vil være hvilken innvirkning mat fra hav og vann har på folkehelsen. Elevene skal i tillegg lage tre videoer med forskjellige oppdrettsfisker og dokumenter prosessen fra merder til slaktet fisk.

Samarbeidsskolene er skoler som driver med oppdrett i Frankrike og Tsjekkia:

http://guichard.paysdelaloire.e-lyco.fr (hjemmeside til skolen i Frankrike)

http://www.ssrv.cz/c-241-o-skole.html  (Hjemmeside til skolen i Trebon)