Medier og kommunikasjon

Etter å ha fullført dette utdanningsprogrammet oppnår du generell studiekompetanse og kan søke de fleste studier ved høyskoler og universitet. Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli journalist, tekstforfatter, webdesigner, lyd- eller filmprodusent og en rekke andre yrker.

Hvorfor velge medier og kommunikasjon? 

Du lærer

  • fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
  • om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
  • å utforme budskap, uttrykk og layout
  • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
  • å videreutvikle din digitale kompetanse
  • teoretiske fag

Du bør være 

  • god skriftlig og muntlig uttrykksevne
  • estetisk sans og godt fargesyn
  • interesse for informasjonsteknologi og digitale medier

Les mer om medier og kommunikasjon på vilbli.no

Hvorfor velge Nord-Troms videregående skole?

Nord-Troms videregående skole er en kombinert videregående skole, med engasjerte lærere, et inkluderende miljø og et variert utdanningstilbud.

På våre to skolesteder lokalisert på Storslett og på Skjervøy, tilbyr vi et bredt fagutvalg, og vi rekrutterer elever fra hele Nord-Troms. Enkelte utdanningsprogram, særlig naturbruk og landslinjen for ski, rekrutterer mange elever fra andre regioner. Skolen på Skjervøy har full gjennomføring og samlokalisering med både Newton-rom, visningssenter – og snart næringshage, som skaper spennende muligheter for egen virksomhet. Nord-Troms videregående skole er ressursskole for samisk og tilbyr undervisning i finsk.

Søk skoleplass

Vi har følgende valgfrie programfag:

  • Her setter skolen inn punktliste over sine valgfrie programfag

Fag- og timefordeling

Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du velger fag. Du finner søknadsfrister og krav på samordnaopptak.no.

Til toppen