Kunst, design og arkitektur

Etter fullført utdanningsprogram i kunst, design og arkitektur oppnår du generell studiekompetanse som gir mulighet til å søke høyere utdanning innenfor de fleste studier på universitet og høyskole. Hvis du tar høyere utdanning kan du blant annet bli arkitekt,  produktdesigner, kunst- og kulturformidler.

Hvorfor velge kunst, design og arkitektur? 

Du lærer

 • å tegne
 • utforming av gjenstander i forskjellige materialer
 • å videreutvikle dine kreative evner
 • om kunst og kultur
 • om steds- og byutvikling
 • teoretiske fag

Du bør være 

 • glad i å tegne
 • kreativ
 • interessert i design, form og farge
 • opptatt av estetikk
 • interessert i å skape noe

Les mer om kunst, design og arkitektur på vilbli.no

Hvorfor velge Nord-Troms videregående skole?

Nord-Troms videregående skole er en kombinert videregående skole, med engasjerte lærere, et inkluderende miljø og et variert utdanningstilbud.

På våre to skolesteder lokalisert på Storslett og på Skjervøy, tilbyr vi et bredt fagutvalg, og vi rekrutterer elever fra hele Nord-Troms. Enkelte utdanningsprogram, særlig naturbruk og landslinjen for ski, rekrutterer mange elever fra andre regioner. Skolen på Skjervøy har full gjennomføring og samlokalisering med både Newton-rom, visningssenter – og snart næringshage, som skaper spennende muligheter for egen virksomhet. Nord-Troms videregående skole er ressursskole for samisk og tilbyr undervisning i finsk.

Søk skoleplass

Vi har følgende valgfrie programfag:

 • Her setter skolene inn punktliste over sine valgfrie programfag

Fag- og timefordeling

Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du velger fag. Du finner søknadsfrister og krav på samordnaopptak.no.

Til toppen